De Vereniging Het Spinozahuis

De Vereniging Het Spinozahuis, opgericht in 1897, stelt zich ten doel het aan zijn leven en werk gewijde museum te Rijnsburg te beheren en de belangstelling voor de studie van de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) te bevorderen. Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten en geeft de Mededelingen vanwege het Spinozahuis uit.

De Vereniging beheert en onderhoudt het ruim drie eeuwen oude cultuurmonument in Rijnsburg. Zij doet dat uitsluitend uit eigen middelen. Iedereen kan deze doelstelling steunen door lid te worden. De contributie bedraagt minimaal 30 euro per jaar; voor studenten minimaal 25 euro.

Elk jaar organiseert de Vereniging lezingen over Spinoza, die later worden gepubliceerd in de reeks Mededelingen vanwege Het Spinozahuis. De leden van de Vereniging krijgen deze Mededelingen gratis thuisgestuurd. Daarnaast worden elk voorjaar in Amsterdam studiebijeenkomsten gehouden voor leden en introducé's over de werken van Spinoza. Elke zomer organiseert de Vereniging een zomerweek over een thematisch onderwerp.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Vereniging een leerstoel Spinoza-studies ingesteld. Deze leerstoel werd de afgelopen zes jaar bekleed door prof.dr. Piet Steenbakkers. Dr. Henri Krop is benoemd om vanaf 1 september 2017 invulling te geven aan deze leerstoel. 

Door de actualiteit van Spinoza's gedachtegoed wordt de Vereniging regelmatig betrokken bij incidentele en structurele activiteiten van anderen.

Onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis verschijnen bij uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam de werken van Benedictus de Spinoza.

museum Spinozahuis Rijnsburg

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.