Zomerweek Barchem: Spinoza en de Europese Verlichting

De zomercursus in Barchem van maandag 23 t/m vrijdag 27 juli zal dit jaar gaan over het thema: Spinoza en de Europese Verlichting. In de periode van de Verlichting (ca. 1650-1800) onderging de Europese cultuur een ingrijpende verandering. Verlichting betekende een proces van ontvoogding en emancipatie van het individu, dat werd opgeroepen met behulp van zijn rede zelfstandig na te denken over allerlei onderwerpen als wetenschap, religie, geloof en politiek, los van kerkelijk en politiek gezag. Vele filosofen speelden een belangrijke rol in dit verlichtingsdebat dat zich tot alle domeinen van de Europese cultuur uitstrekte.

De Nederlandse filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) wordt onder meer door de historicus Jonathan Israel getypeerd als een van de eerste en meest radicale verlichtingsdenkers. Spinoza voerde een pleidooi voor een onbeperkte vrijheid van denken, los van kerkelijke bemoeienis en confessionele dwang, en werd daarom door Johannes van Vloten (1818-1883) als de blijde boodschapper der mondige mensheid getypeerd. In deze cursus gaan wij in op de vraag, wat de voornaamste kenmerken zijn van de Europese Verlichting en welke rol uiteenlopende denkers in dit culturele proces hebben gespeeld. Onze aandacht zal echter speciaal gericht zijn op de rol en betekenis van Spinoza en zijn relatie tot andere Verlichtingsdenkers.

Het gedetailleerde programma zal later bekend worden gemaakt.

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.