Agenda Cursus Lezing

 

Niet de huidige maand! De uitgangsdatum wordt nu:"01-04-2018".

april

Hoe modern is Spinoza? lezing door professor Piet Steenbakkers.

Spinoza geldt tegenwoordig alom als boegbeeld van de moderniteit; hij zou daarvan zelfs de voornaamste grondlegger zijn. Onderdeel van dat moderne imago van Spinoza is de veronderstelling dat zijn filosofie de inspiratie is geweest van de enige echte verlichting, namelijk de radicale verlichting. Die wordt dan getypeerd als atheïstisch, materialistisch, revolutionair, egalitair en democratisch, tegenover de gematigde (behoudende, elitaire) verlichting van denkers als Locke en Voltaire. Dat roept de vraag op wat moderniteit eigenlijk behelst en in welke zin Spinoza modern kan worden genoemd.

Professor Piet Steenbakkers is bezig met onderzoek naar deze vragen en zet zijn bevindingen in deze lezing aan ons uiteen. Daarbij komen ook thema’s aan de orde uit zijn afscheidsrede "Spinoza, de legenden voorbij”.

Datum: Zaterdag 21 april 2018.

Tijd: 14.00 tot 16.30 uur.

Plaats: Bovenetage Grand Café Soestdijk,

Vredehofstraat 6, 3761 HB Soest.

Aanmelden: info@spinozakringsoest.nl 

Kosten:​€ 14,00 contant en gepast aan de zaal
​€ 11,00 bij vooruitbetaling op NL 44 INGB 0001988601
​t.n.v. S.C. Pasman - Sakkers
Zaterdag 21 april 2018

Terug naar Home Page

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.