Lidmaatschap

De Vereniging Het Spinozahuis beheert en onderhoudt het ruim drie eeuwen oude cultuurmonument in Rijnsburg, het Spinoza museum. Zij doet dat uitsluitend uit eigen middelen.

Iedereen kan deze doelstelling steunen door lid te worden. De contributie bedraagt minimaal 30 euro per jaar; voor studenten 25 euro. Het rekeningnummer van de Vereniging Het Spinozahuis is:
      IBAN NL11 INGB 0000 5303 15
      BIC  INGBNL2A

De Vereniging organiseert lezingen en studiebijeenkomsten over Spinoza, bij voorbeeld. In de winter: vier studiedagen in het Spinoza Lyceum Amsterdam. In de lente: twee academische lezingen rondom de algemene ledenvergadering. In de zomer: een studieweek in het Woodbrooke hotel in Barchem over een thematisch onderwerp. In de herfst: een manifestatie voor studenten wijsbegeerte.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Vereniging een leerstoel Spinoza-studies ingesteld. Deze leerstoel wordt bekleed door dr. Henri Krop.

Aanhef
de Heer
Mevrouw
Naam
De contributie bedraagt minimaal 30 euro per jaar, studenten minimaal 25 euro per jaar
soort lidmaatschap
student
gewoon
Collegekaart nummer
adres
postcode en plaats
E-mail adres
Opmerkingen

verzenden

 

Terug naar Home Page

 
Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.