De Vereniging Het Spinozahuis

De Vereniging Het Spinozahuis, opgericht in 1897, stelt zich ten doel het aan zijn leven en werk gewijde museum te Rijnsburg te beheren en de belangstelling voor de studie van de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677) te bevorderen. Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten en geeft de Mededelingen vanwege het Spinozahuis uit.

De Vereniging beheert en onderhoudt het ruim drie eeuwen oude cultuurmonument in Rijnsburg. Zij doet dat uitsluitend uit eigen middelen. Iedereen kan deze doelstelling steunen door lid te worden. De contributie bedraagt minimaal 30 euro per jaar; voor studenten minimaal 25 euro.

Zij organiseert lezingen en studiebijeenkomsten over Spinoza, bij voorbeeld. In de winter: vier studiedagen in het Spinoza Lyceum Amsterdam. In de lente: twee academische lezingen rondom de algemene ledenvergadering. In de zomer: een studieweek in het Woodbrooke hotel in Barchem over een thematisch onderwerp. In de herfst: een manifestatie voor studenten wijsbegeerte.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Vereniging een leerstoel Spinoza-studies ingesteld. Deze leerstoel wordt bekleed door dr. Henri Krop.

Door de actualiteit van Spinoza's gedachtegoed wordt de Vereniging regelmatig betrokken bij incidentele en structurele activiteiten van anderen.

Onder auspiciën van de Vereniging Het Spinozahuis verschijnen bij uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam de werken van Benedictus de Spinoza.

Het rekeningnummer van de Vereniging Het Spinozahuis is:
      IBAN NL11 INGB 0000 5303 15
      BIC  INGBNL2A

Terug naar Home Page

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.