Benedictus de Spinoza (1632 - 1677)


Spinoza is de beroemdste filosoof van Nederland. Hij behoort tot het kleine gezelschap van klassieke filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken.

In de Ethica staat de vraag centraal hoe de mens zich moet gedragen om op grond van inzicht in de natuur de weg tot het geluk te vinden. 

In zijn politieke filosofie gaat hij uit van de mens zoals hij is en niet zoals hij zou moeten zijn. Hij houdt een pleidooi voor de democratie en voor een radicale vrijheid van  meningsuiting.

Goed doen en blij zijn. Bene agere et laetari.

 

kopergravure
watermerk-logo

Het Spinoza museum in Rijnsburg is open van dinsdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur

Spinoza vestigde zich in 1661 in Rijnsburg, waar hij lenzen voor optische instrumenten sleep en waar hij zijn overpeinzingen neerschreef. Op 24 maart 1899 werd dit pand als museum geopend. De bibliotheek, die Spinoza bij zijn dood in 1677 bezat, is grotendeels gereconstrueerd. Het is nu een verzameling die uniek is in de wereld. ca.160 boeken: Theologie, Historie, Literatuur, Filosofie, Mathematica, Anatomie, Astronomie, Fysica en Optica.

Een deel van zijn werken zoals het Theologisch-politiek traktaat (TTP), de nagelate schriften (Opera Postuma), en een vertaling van de Ethica (zedenkunde) door Dionijs Burger, maken deel uit van de museumcollectie. Een overzicht van Spinoza's geschriften: Amsterdamse Spinoza  Kring Geschriften

In de museumkamers treft men verder onder andere portretten aan, een kopie van de Ban (Cherem) die de Joodse gemeente over hem uitsprak en een brief van Ben Gurion over die Ban. Ook te zien; stenen met inscriptie, een kelder, beelden en gedichten. In het gastenboek ziet u dat beroemde mensen zoals Einstein het museum  bezochten. Meer informatie: Spinoza museum Rijnsburg.  

De Vereniging Het Spinozahuis stelt zich ten doel het aan leven en werk van de filosoof Benedictus de Spinoza gewijde museum te Rijnsburg te beheren en de belangstelling voor en de studie van zijn werk te bevorderen. De Vereniging  beheert en onderhoudt het drie eeuwen oude cultuurmonument in Rijnsburg, het Spinoza museum. Zij doet dat uitsluitend uit eigen middelen o.a. door de contributie van de leden. Lid worden: Lidmaatschap

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.